Winnaars

1-67

In 2016 werd de award gewonnen door Jeltsje Cusveller (VU Amsterdam) voor haar onderzoek ‘Compensatie voor de slachtoffers van mensenhandel’. Margo Jansen ontving de aanmoedigingsprijs voor haar scriptie over disclosure van seksueel geweld tegen kinderen.

Winnaar 2016
Winnaar Jeltsje Cusveller weet in haar scriptie ‘Compensatie voor de slachtoffers van mensenhandel’ de complexiteit en veelzijdigheid van mensenhandel goed te beschrijven. Uit haar onderzoek blijkt dat er in het strafrecht vaak te willekeurig een schadevergoeding wordt toegewezen. Dit leidt tot rechtsongelijkheid. De aantallen van mensen die met succes een schadevergoeding hebben ontvangen zijn zeer klein ten opzichte van de daadwerkelijke slachtoffers van mensenhandel. Daardoor heeft dit thema een grote relevantie. Gezien de wetenschappelijke kwaliteit, originaliteit en de mate van bijdrage aan een betere positie voor de slachtoffers is deze scriptie uitgeroepen tot de winnaar van 2016.

Aanmoedigingsprijs 2016
Margo Jansen wint met haar scriptie ‘Disclosing child sexual abuse. A systematic literature review’ een aanmoedigingsprijs. Met haar onderzoek snijdt zij een relevant onderwerp aan, omdat er momenteel nog nauwelijks zicht is op disclosure als het gaat om seksueel geweld tegen kinderen. Terwijl de juiste hulp pas kan worden geboden als kinderen seksueel misbruik onthullen. De jury vindt de omvang en impact van kindermishandeling dusdanig, dat zij meer aandacht en onderzoek om de kwetsbare positie van deze jonge slachtoffers te verbeteren van harte toejuicht.

Winnaars 2015
Elsemiek Deug heeft zich in haar scriptie Slachtoffers hebben óók recht op hun rechten gericht op de belangrijke vraag op welke wijze de rechten van slachtoffers met betrekking tot het spreekrecht, de schriftelijke slachtofferverklaring en de vordering tot schadevergoeding middels voeging, geschonden worden. Ook heeft zij zich gebogen over de vraag welke remedies hiertegen mogelijk zijn. Daarmee vormt haar scriptie een mooi en belangwekkend geheel.

Samenvatting scriptie, scriptie en speech Elsemiek Deug

In onderstaande video vertelt Elsemiek wat het winnen van de Jan van Dijk Award haar heeft opgeleverd.

De voortreffelijke dissertatie van Joanne Mouthaan Injured Body, Injured Soul? Predicting and preventing posttraumatic stress disorder after injury biedt met de verschillende artikelen veel mogelijkheden voor interessant vervolgonderzoek. Het voorspellen en voorkomen van posttraumatische stress stoornis (PTSS) in de acute fase na traumatisch letsel is daarnaast een zeer actueel onderwerp. Dat geldt zeker ook voor bijvoorbeeld de effectiviteit van internet-interventies, waarvan zij er een heeft onderzocht.

Samenvatting dissertatie, dissertatie en speech Joanne Mouthaan

Groepsfoto Jan van Dijkaward 2015

In het onderstaande digitale magazine is in woord en beeld een verslag gemaakt van de uitreiking van de Jan van Dijk Victimology and Victims’ Rights Award 2015.

Prijswinnaars 2014
Esther van de Watering heeft met haar scriptie Criminal Protection Orders: Effective legal remedies or false promises to victims? een goed uitgevoerd onderzoek met een goede onderbouwing afgeleverd. Zo toont haar scriptie dat bij het bepalen van de effectiviteit van beschermingsbevelen niet teruggevallen kan worden op één meetlat. Zeker met het oog op het tijdsbestek en de omvang van de masterscriptie heeft Van de Watering een uitstekende prestatie geleverd.

Samenvatting scriptie, scriptie en speech Esther van de Watering

De dissertatie van Nieke Elbers Empowerment of injured claimants. Investigating claim factors, procedural justice and e-health onderzoekt een interventie die gericht is op het verbeteren van het welzijn van letselschadeslachtoffers. Het grondig beschrijven en doordenken van een interventie alvorens deze te testen in de praktijk acht de jury zeer belangrijk, ook op een terrein waarin vaak snel wordt overgegaan tot actie. De meta-analyse van Elbers toont onder meer dat psychische klachten na deelname aan een compensatieregeling, niet meteen kunnen worden toegeschreven aan deze deelname.

Samenvatting scriptiescriptie en speech Nieke Elbers

In onderstaande video vertelt Nienke wat het winnen van de Jan van Dijk Award haar heeft opgeleverd.