Persbericht 13 oktober 2014

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie en directeur Sybesma van Fonds Slachtofferhulp reiken Jan van Dijk Award uit

Elbers en Van de Watering ontvangen Jan van Dijk Victimology and Victims’ Rights Award voor onderzoek op gebied van slachtoffers

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven en directeur van het Fonds Slachtofferhulp Ineke Sybesma hebben vanmiddag in Den Haag de Jan van Dijk Victimology and Victims’ Rights Award uitgereikt. Een gerenommeerde jury kende de Award toe aan Esther van de Watering van Tilburg University voor haar masterscriptie en aan Nieke Elbers voor haar dissertatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Volgens de jury vielen hun werken op vanwege de bijdrage die zij leveren aan de discussie op het gebied van victimologie en door de creativiteit, wetenschappelijke degelijkheid en potentie voor vervolgonderzoek.
De jury bij monde van voorzitter Peter van der Velden, beschouwt de scriptie van Esther van de Watering Criminal Protection Orders: Effective legal remedies or false promises to victims? als een goed uitgevoerd onderzoek met een goede onderbouwing. Daarnaast waardeert de jury de multidisciplinaire benadering van het onderwerp, strafrechtelijke beschermingsbevelen. Zo toont haar scriptie dat bij het bepalen van de effectiviteit van beschermingsbevelen niet teruggevallen kan worden op één meetlat. Zeker met het oog op het tijdsbestek en de omvang van de masterscriptie heeft Van de Watering een uitstekende prestatie geleverd. De jury hoopt dat dit onderzoek navolging zal vinden.
De dissertatie van Nieke Elbers Empowerment of injured claimants. Investigating claim factors, procedural justice and e-health onderzoekt een interventie die gericht is op het verbeteren van het welzijn van letselschadeslachtoffers. Het grondig beschrijven en doordenken van een interventie alvorens deze te testen in de praktijk acht de jury zeer belangrijk, ook op een terrein waarin vaak snel wordt overgegaan tot actie. Daarnaast wil de jury benadrukken dat Elbers een zeer prijzenswaardig werk heeft geleverd met de meta-analyse. De analyse van Elbers toont onder meer dat psychische klachten na deelname aan een compensatieregeling, niet meteen kunnen worden toegeschreven aan deze deelname. De jury is overtuigd dat hieraan de komende jaren vaak gerefereerd zal worden in de wetenschappelijke literatuur. De jury hoopt dat Elbers haar onderzoekslijn zal voortzetten zodat de kant van de praktijk nog beter in beeld gebracht kan worden.

Initiatief Ministerie Veiligheid en Justitie en het Fonds Slachtofferhulp
De Jan van Dijk Victimology and Victims’ Rights Award is een initiatief van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Fonds Slachtofferhulp. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Fred Teeven: “Wij willen met deze prijs de aandacht voor het slachtoffer bij de professionals van de toekomst versterken, zodat zij de slachtoffers van de toekomst beter kunnen helpen. De Award stimuleert het universitaire onderwijs meer aandacht te besteden aan de rechten van en hulpverlening aan slachtoffers. ”Het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Fonds Slachtofferhulp introduceerden de prijs afgelopen najaar en vernoemde deze naar Jan van Dijk, wereldwijd befaamd criminoloog en victimoloog, als blijk van waardering voor zijn bijdrage aan de kennisontwikkeling op het gebied van slachtoffers. De jury, bestaande uit specialisten uit het werkveld, hoopt volgend jaar veel nieuwe inzendingen te mogen verwelkomen die eveneens blijk geven van methodologisch sterk, innovatief onderzoek die de victimologie een stap verder brengt. Ineke Sybesma, directeur Fonds Slachtofferhulp en lid van de jury: “Het Fonds Slachtofferhulp wil investeren in nieuwe plannen en ideeën. Wij hopen de komende jaren veel inspirerende scripties en dissertaties voorbij te zien komen, waarvan we in samenwerking tussen publiek en privaat gaan zorgen dat ze praktijk worden in Nederland.”

Inschrijving nieuwe ronde geopend
Scripties en dissertaties voor de Jan van Dijk Victimology and Victims’ Rights Award 2015 kunnen vanaf 1 november 2014 tot 31 maart 2015 worden ingezonden. Meer informatie over jury, reglement en procedure.

Noot voor de redactie
Voor meer informatie over de Jan van Dijk Victimology and Victims’ Rights Award of interviewaanvragen met prijswinnaars en/of juryleden, kunt u contact opnemen met Kathelijn van Heeswijk, 013-4668927 of info@janvandijkaward.nl.