Mouthaan en Deug ontvangen Jan van Dijk Award voor onderzoek naar slachtoffers

In Den Haag zijn maandag 19 oktober de Jan van Dijk Victimology and Victims’ Rights Awards 2015 uitgereikt. Een gerenommeerde jury kende de Award toe aan Elsemiek Deug, afgestudeerd aan Tilburg University, voor haar masterscriptie ‘Slachtoffers hebben óók recht op hun rechten’ en aan Joanne Mouthaan voor haar dissertatie ‘Injured body, Injured soul?’, verdedigd aan de Universiteit van Amsterdam. Volgens de jury vielen hun werken op vanwege de bijdrage die zij leveren aan de discussie op het gebied van victimologie en door de creativiteit, wetenschappelijke degelijkheid en potentie voor vervolgonderzoek. De prijs werd uitgereikt door de victimoloog naar wie de award is vernoemd, Jan van Dijk.

Injured Body, Injured Soul?
De jury merkt over de dissertatie van Joanne Mouthaan op dat het een zeer actueel onderwerp betreft, en dat geldt ook zeker voor bijvoorbeeld de effectiviteit van internet-interventies, waarvan zij er een heeft onderzocht. De verschillende artikelen in haar proefschrift bieden veel mogelijkheden voor vervolgonderzoek. Mouthaan: “Wereldwijd kost letsel door ongevallen, brand of geweld op jaarbasis miljoenen mensen het leven en naar schatting bij het twintigvoudige daarvan tijdelijke of blijvende lichamelijke maar ook geestelijke schade. De uitkomsten van het onderzoek tezamen vormen een opstap voor een getrapt zorgsysteem, waarin de kwetsbaarste slachtoffers vroeg na letsel geselecteerd en gemonitord kunnen worden, via een laagdrempelige applicatie gesterkt kunnen worden in het omgaan met angst en spanning, en wanneer nodig meer specialistische behandeling krijgen om juist langdurige geestelijke schade tegen te gaan.”

Slachtoffers hebben óók recht op hun rechten
Elsemiek Deug heeft zich met haar scriptie gericht op de belangrijke vraag op welke wijze de rechten van slachtoffers met betrekking tot het spreekrecht, de schriftelijke slachtofferverklaring en de vordering tot schadevergoeding middels voeging in het strafproces geschonden worden, en in hoeverre een slachtoffer daar vervolgens tegen in verweer zou kunnen komen. Deug: “In het Nederlandse straf(proces)recht zijn tot op heden geen (wettelijke) voorzieningen getroffen die het mogelijk maken om een geschonden slachtofferrecht te herstellen. Het is echter wel mogelijk om remedies te implementeren waardoor schendingen van slachtofferrechten kunnen worden hersteld. In de praktijk dienen veranderingen te worden aangebracht zodat slachtoffers verzekerd zijn van de rechten die wettelijk zijn vastgelegd.” De jury prijst de scriptie als een mooi en belangwekkend geheel.

Over de Jan van Dijk Victimology and Victims’ Rights Award
De Jan van Dijk Victimology and Victims’ Rights Award is een initiatief van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Fonds Slachtofferhulp. De Award stimuleert het universitaire onderwijs meer aandacht te besteden aan onderwijs en onderzoek op het gebied van de victimologie, de rechten van en hulpverlening aan slachtoffers.

De prijs is vernoemd naar Jan van Dijk, wereldwijd befaamd criminoloog en victimoloog, als blijk van waardering voor zijn bijdrage aan de kennisontwikkeling op het gebied van slachtoffers.

De inzendingen worden beoordeeld door een jury bestaande uit zes personen: Tineke Cleiren (hoogleraar straf- en strafprocesrecht Universiteit Leiden), Arendo Joustra (hoofdredacteur Elsevier), Piet Hein van Kempen (hoogleraar Straf- en strafprocesrecht Radboud Universiteit Nijmegen), Richard Korver (strafrechtadvocaat), Ineke Sybesma (directeur Fonds Slachtofferhulp) en Peter van der Velden (hoogleraar victimologie Tilburg University).

Meer informatie over jury, reglement en procedure is te vinden op www.janvandijkaward.nl.

De brochure van de Jan van Dijk Victimology and Victims’ Rights Award 2015