Juryrapport 2015

De jury van de Jan van Dijk Victimology & Victims’ Rights Award heeft ook dit jaar met genoegen kennis genomen van de scripties en dissertaties die zijn ingezonden door voordragers en deelnemers. De jury is tevreden over de diversiteit van de scripties en dissertaties, zowel in termen van de verschillende instellingen waaraan deelnemers verbonden zijn, als in termen van verschillende disciplines (zowel juridisch als sociaal wetenschappelijk).

De jury heeft de scripties en dissertaties weer beoordeeld op de criteria gesteld voor de beoordelingsprocedure: originaliteit en het leveren van een bijdrage aan de bevordering van kennis op het gebied van de rechtspositie van of hulpverlening (juridisch, sociaal, psychologisch) aan slachtoffers van criminaliteit en ongevallen (zie reglementen).
De jury heeft verschillende scripties en dissertaties genomineerd. Uiteindelijk hebben de nieuwe inzichten, een uitstekende methodologische uitwerking, dat het stuk een bredere maatschappelijke discussie stimuleert en interessante mogelijkheden voor vervolgonderzoek biedt, de doorslag gegeven. De jury heeft de volgende deelnemers uitgeroepen tot winnaar:

Dissertatie: Mw. dr. Joanne Mouthaan
Scriptie: Mw. mr. Elsemiek Deug

De jury merkt over de voortreffelijke dissertatie van Joanne Mouthaan op, dat de verschillende artikelen in haar proefschrift veel mogelijkheden voor interessant vervolgonderzoek bieden. Uiteraard voldoet haar dissertatie aan alle drie gestelde beoordelingscriteria. Wat de inhoud betreft, het voorspellen en voorkomen van posttraumatische stress stoornis (PTSS) in de acute fase na traumatisch letsel is een zeer actueel onderwerp. Dat geldt zeker ook voor bijvoorbeeld de effectiviteit van internet-interventies, waarvan zij er een heeft onderzocht.

Elsemiek Deug heeft zich gericht op de belangrijke vraag op welke wijze de rechten van slachtoffers met betrekking tot het spreekrecht, de schriftelijke slachtofferverklaring en de vordering tot schadevergoeding middels voeging, geschonden worden. Aansluitend heeft zij zich gebogen over de vraag welke remedies hiertegen mogelijk zijn. Daarmee vormt haar scriptie een mooi en belangwekkend geheel.

Tot slot en in het algemeen hoopt de jury met de uitreiking van de Jan van Dijk Victimology & Victims’ Rights Award dat zowel de winnaars als de andere deelnemers zich gestimuleerd voelen om kwalitatief hoogwaardig onderzoek op het gebied van victimologie te blijven doen. De jury wil ook graag benadrukken dat er helaas maar 2 winnaars zijn, maar dat de nominatie van de andere vier ook al iets zegt over de kwaliteit van hun werk. Ook hoopt de jury volgend jaar weer nieuwe inzendingen te mogen verwelkomen die eveneens blijk geven van methodologisch sterk, innovatief onderzoek dat de victimologie een stap verder brengt.