Richard Korver

Korver zei direct ja toen hem werd gevraagd in de jury plaats te nemen omdat hij ieder initiatief dat kan bijdragen aan een cultuuromslag in het denken over slachtoffers en strafrecht verwelkomt. ”Alles wat ervoor kan zorgen dat een slachtoffer meer kan participeren in een procedure en in feite emancipeert is welkom. Ik meen daarnaast dat iedere cultuurverandering begint bij een verandering in onderwijs. Het stimuleren om scripties te schrijven over dit onderwerp middels deze prijs en daarmee stimuleren van nieuwe en andere gedachtegangen dan de heersende is iets dat in de academische wereld vanzelfsprekend behoort te zijn, maar dat helaas lang niet altijd is. Vandaar dat ik graag plaats neem in deze jury om jonge mensen aan te moedigen vooral hun vernieuwende licht te laten schijnen over dit onderwerp.”

Mr. Richard A. Korver is sinds 2000 advocaat. Thans is hij mede oprichter van Korver & Van Essen advocaten | lawyers te Amsterdam. Hij procedeert door het hele land voor zowel mensen met een vrij beroep als ondernemingen. Echter ook particulieren worden regelmatig door mr. Korver bijgestaan. Hij is modern gespecialiseerd, hetgeen inhoudt dat hij zich heeft toegelegd op het voeren van procedures (litigation) en onderhandelingen. Dat sluit aan bij zijn achtergrond als oprichter en trainer van een bureau dat sinds 1996 trainingen in communicatieve vaardigheden voor (juridische) professionals verzorgt. Naast zijn trainerschap bij The-Act-Trainingen is mr. Korver ook regelmatig docent voor Kluwer (strafrecht), Modus Vivendi, en Zuidweg & Partners.
Procedures waarbij raakvlakken zijn tussen straf- en civiel recht komen veel voor. Daarbij valt o.a. te denken aan tuchtrechtelijke verwijten die aan een professional worden gemaakt, procedures tegen de overheid aangaande onrechtmatige detentie of TBS, of een Kort Geding tegen publicatie van foto’s van vermeende winkeldieven.
Juridisch inhoudelijk heeft hij zich – buiten het procesrecht – met name toegelegd op het gebied van complexe zaken waar civiel en strafrecht elkaar raken, zoals het bijstaan van slachtoffers en/of nabestaanden. Zo heeft mr. Korver veel ouders van slachtoffers in de zaak Robert M. bijgestaan, maar staat hij ook slachtoffers van mensenhandel bij of nabestaanden van moord.
Mr. Korver was tot 1 juni 2009 bestuurslid van het proefprocessenfonds Clara Wichmann en is lid van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht, Vereniging voor Vrouw en Recht, Vereniging voor Gezondheidsrechten de Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrechten bestuurslid van Stichting The-Acten stichting The-Act-Plays, een theatergezelschap. Mr. Korver is medeoprichter en voorzitter van het Landelijk Advocaten Netwerk Zeden Slachtoffers (LANZS).
Hij behandelt ook zaken met een internationaal karakter. Zo stond hij cliënten bij in Londen, Madrid en Brussel en is hij aangesloten bij The International Criminal Bar (ICB), International Criminal Law Network (ICLN), The International Criminal Defense Attorneys Associationen National Association of Criminal Defense Lawyers(NACDL). Ook ten aanzien van internationale kinderontvoeringszaken wordt mr. Korver met regelmaat ingeschakeld.
Mr. Korver heeft in oktober 2012 het boek ‘Recht van Spreken’ geschreven. Hij beschrijft wat er mis is met de positie van slachtoffers in ons wettelijk systeem en geeft hij heldere aanbevelingen over hoe het beter kan. Staatssecretaris de heer Fred Teeven heeft veel aanbevelingen van mr. Korver overgenomen en diverse wetsvoorstellen hieromtrent ingediend.