Piet Hein van Kempen

Van Kempen geeft aan dat de positie van het slachtoffer in de strafrechtspleging is de laatste decennia aanzienlijk verstrekt. ”Deze nog in volle gang zijnde ontwikkeling heeft belangrijke consequenties voor het systeem en de aard van het Nederlandse strafprocesrecht, de cultuur van het Nederlandse strafgeding en de positie van de deelnemers daaraan, waarbij het naast het slachtoffer zelf onder meer gaat om zijn of haar familieleden c.q. nabestaanden, de verdachte, de rechter en de officier van justitie. Deze ontwikkeling verdient daarom diepgaand aandacht, in zowel het wetenschappelijk onderzoek als het onderwijs aan studenten. Het is ook om die reden dat ik het belangrijk vind om in deze jury te kunnen deelnemen.”

Piet-Hein-van-KempenProf. mr. P.H.P.H.M.C. (Piet Hein) van Kempen is hoogleraar straf(proces)recht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Voorts is hij onder meer Secretaris-Generaal van de International Penal and Penitentiary Foundation, raadsheer-plv. in het Gerechtshof  ‘s-Hertogenbosch en lid van diverse boek- en tijdschriftredacties. Zijn expertise betreft in de eerste plaats het Nederlandse materiële strafrecht en strafprocesrecht, en voorts de doorwerking van internationaal recht, EU-recht en mensenrechten (waaronder het EVRM) in de Nederlandse strafrechtspleging. Ook houdt hij zich regelmatig bezig met rechtsvergelijking.