Ineke Sybesma

Ineke Sybesma is directeur van het Fonds Slachtofferhulp.

“In samenwerking met publiek en privaat willen we zorgen dat de scripties en dissertaties praktijk worden in Nederland

Ineke-Sybesma-150x150