Jury

De jury Jan van Dijk Victimology and Victims’ Rights Award is op zoek naar de beste scriptie en de beste dissertatie op het gebied van de rechtspositie van of hulpverlening aan slachtoffers van criminaliteit en ongevallen, of voor de ontwikkeling van wetenschappelijke inzichten hieromtrent.

De jury bestaat uit:

voorzitter jury
Peter van der Velden,
hoogleraar Victimologie,
Tilburg University

Peter-van-der-Velden-150x150

“Awards stimuleren nieuwe ideeën en innovatie”

Ineke Sybesma,
DIRECTEUR FONDS SLACHTOFFERHULP

 

Ineke-Sybesma-150x150


“In samenwerking met publiek en privaat willen we zorgen dat de scripties en dissertaties praktijk worden in Nederland

Marian Husken,
onderzoeksjournalist en auteur.

Marian Husken

 

 

Piet Hein van Kempen,
hoogleraar Straf- en strafprocesrecht,
Radboud Universiteit Nijmegen

Piet-Hein-van-Kempen-150x150

“De positie van het slachtoffer verdient diepgaand aandacht”

Richard Korver,
advocaat Richard Korver advocaten

Richard-Korver-150x150

“Iedere cultuurverandering begint bij een verandering in onderwijs”

carlijn de roos,

kLINISCH PSYCHOLOOG/PSYCHOTHERAPEUT EN COÖRDINATOR csg ZUID-HOLLAND

Carlijn de Roos

“Een brug slaan tussen wetenschappelijk
onderzoek en klinische praktijk”

 

 

Nadat de inzendingstermijn, zal de jury zich buigen over alle voorgedragen scripties en dissertaties. Uit alle inzendingen zullen 3 scripties en 3 dissertaties worden aangemerkt als ”genomineerd”. De jury stelt over de genomineerde inzendingen een juryrapport op en presenteert de inhoud hiervan tijdens de prijsuitreiking.