Jeltsje Cusveller (VU Amsterdam) en Margo Jansen (Tilburg University) winnen Jan van Dijk Awards voor onderzoek naar positie van slachtoffers

In Den Haag is op 23 januari de Jan van Dijk Victimology and Victims’ Rights Award 2016 uitgereikt. Deze prestigieuze scriptieprijs is toegekend aan Jeltsje Cusveller (VU Amsterdam) voor haar onderzoek ‘Compensatie voor de slachtoffers van mensenhandel’. Margo Jansen (Tilburg University) ontving de aanmoedigingsprijs voor haar scriptie over disclosure van seksueel geweld tegen kinderen. Volgens de jury vielen hun werken op vanwege de bijdrage die zij leveren aan de discussie op het gebied van victimologie en door de creativiteit, wetenschappelijke degelijkheid en potentie voor vervolgonderzoek. De prijs werd uitgereikt door de victimoloog naar wie de award is vernoemd, Jan van Dijk. De Jan van Dijk Award is een initiatief van Fonds Slachtofferhulp en het Ministerie van Veiligheid en Justitie en beloont jaarlijks de beste masterscriptie op het gebied van victimologie, de rechten en/of hulpverlening aan slachtoffers.

1-67

 

 

 

 

 

 

 

[Foto v.l.n.r.: Richard Korver, Peter van der Velden, Jeltsje Cusveller, Jan van Dijk, Margo Jansen en Ineke Sybesma | Fotograaf: Stefan Zandbergen]

‘Compensatie voor de slachtoffers van mensenhandel’
Winnaar Jeltsje Cusveller weet in haar scriptie de complexiteit en veelzijdigheid van mensenhandel goed te beschrijven. Uit haar onderzoek blijkt dat er in het strafrecht vaak te willekeurig een schadevergoeding wordt toegewezen. Dit leidt tot rechtsongelijkheid. De aantallen van mensen die met succes een schadevergoeding hebben ontvangen zijn zeer klein ten opzichte van de daadwerkelijke slachtoffers van mensenhandel. Daardoor heeft dit thema een grote relevantie. Gezien de wetenschappelijke kwaliteit, originaliteit en de mate van bijdrage aan een betere positie voor de slachtoffers is deze scriptie uitgeroepen tot de winnaar van 2016.

‘Disclosing child sexual abuse. A systematic literature review’
Margo Jansen wint met haar scriptie een aanmoedigingsprijs. Met haar onderzoek snijdt zij een relevant onderwerp aan, omdat er momenteel nog nauwelijks zicht is op disclosure als het gaat om seksueel geweld tegen kinderen. Terwijl de juiste hulp pas kan worden geboden als kinderen seksueel misbruik onthullen. De jury vindt de omvang en impact van kindermishandeling dusdanig, dat zij meer aandacht en onderzoek om de kwetsbare positie van deze jonge slachtoffers te verbeteren van harte toejuicht.

Over de Jan van Dijk Victimology and Victims’ Rights Award
De Jan van Dijk Victimology and Victims’ Rights Award is een initiatief van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Fonds Slachtofferhulp. De Award stimuleert het universitaire onderwijs meer aandacht te besteden aan onderwijs en onderzoek op het gebied van de victimologie, de rechten van en hulpverlening aan slachtoffers. De prijs is vernoemd naar Jan van Dijk, wereldwijd befaamd criminoloog en victimoloog, als blijk van waardering voor zijn bijdrage aan de kennisontwikkeling op het gebied van slachtoffers.

De inzendingen zijn beoordeeld door een jury bestaande uit Arendo Joustra (hoofdredacteur Elsevier), Carlijn de Roos (klinisch psycholoog/psychotherapeut en coördinator CSG Zuid-Holland), Ineke Sybesma (directeur Fonds Slachtofferhulp), Piet Hein van Kempen (hoogleraar Straf- en strafprocesrecht Radboud Universiteit Nijmegen), Richard Korver (strafrechtadvocaat) en Peter van der Velden (hoogleraar victimologie Tilburg University). De jury wordt voorgezeten door Van der Velden, die is verbonden aan INTERVICT en begin 2013 Jan van Dijk opvolgde als houder van de Pieter van Vollenhoven leerstoel.