Jan van Dijk ontvangt ESC European Criminology Award

Hoogleraar Jan van Dijk, verbonden aan het International Victimology Institute INTERVICT van Tilburg University en naamgever van de Jan van Dijk Award, heeft onlangs in Münster de ESC European Criminology Award 2016 ontvangen. De European Society of Criminology heeft deze onderscheiding toegekend vanwege het belang van Van Dijks oeuvre voor de Europese criminologie.

Volgens de jury van de ESC European Criminology Award heeft Jan van Dijk een belangrijke rol gespeeld in het tonen van de relevantie van criminologisch onderzoek voor maatschappelijke problemen. “Zijn ideeën hebben een sterke empirische basis en hebben geleid tot resultaten in beleidsadviezen voor strafrechtelijk beleid”, aldus de jury.

Prof. mr. Jan van Dijk (1947) is zijn hele loopbaan al werkzaam in zowel de wetenschap als de (internationale) overheid. Hij heeft zich altijd ingezet voor het verbreden van criminologisch onderzoek van het gedrag van daders naar een analyse van de interactie tussen daders en slachtoffers. Grootschalige slachtofferenquêtes die hij oorspronkelijk in Nederland opzette, groeiden in 1987 uit tot de International Crime Victims Survey die inmiddels ruim tachtig landen bestrijkt, en leidden in 2008 tot zijn magnum opus The World of Crime. Zijn veelvuldige wetenschappelijke publicaties en overheidsrapporten bestreken thema’s als misdaadpreventie, misdaadstatistieken, slachtofferschap, slachtofferhulp en misdaadtrends.

jan van dijk