Jan van Dijk

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Fonds Slachtofferhulp introduceerden de Jan van Dijk Victimology and Victims’ Rights Award in 2014. De prijs is vernoemd naar Jan van Dijk, wereldwijd befaamd criminoloog en victimoloog, als blijk van waardering voor zijn bijdrage aan de kennisontwikkeling op het gebied van slachtoffers.

jan van dijkProf. dr. Jan van Dijk houdt zich sinds de jaren zeventig bezig met de positie van slachtoffers van misdrijven. Hij studeerde in 1970 aan de Universiteit van Leiden af als jurist. In 1977 promoveerde hij op het gebied van de criminologie aan de Radboud Universiteit van Nijmegen.

Van Dijk is als hoogleraar verbonden aan het International Victimology Institute Tilburg (INTERVICT) van Tilburg University, waar hij van 2005 tot eind 2012 de Pieter van Vollenhoven leerstoel van het Fonds Slachtofferhulp bekleedde. Voor het opzetten van de International Crime Victim Survey ontving Jan van Dijk in 2012 de prestigieuze Stockholm Prize in Criminology. Van Dijk is momenteel lid van de commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven en voorzitter van de commissie voor de tijdelijke regeling Financiële tegemoetkoming voor slachtoffers seksueel misbruik in jeugdzorginstellingen en pleeggezinnen, beide van het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Ook is hij lid van de expertgroep Action against Trafficking in Human Beings (GRETA) van de Council of Europe.