Genomineerden 2015 bekend

De jury van de Jan van Dijk Award heeft de volgende scripties en dissertaties genomineerd voor de editie 2015. De prijsuitreiking heeft 19 oktober plaats in Den Haag.

Scripties

 • Elsemiek Deug (Tilburg University)
  Slachtoffers hebben óók recht op hun rechten
  Hoe worden de slachtofferrechten spreekrecht, schriftelijke slachtofferverklaring en schadevergoeding middels voeging geschonden en in hoeverre kunnen ze worden hersteld?
 • Eva Mulder (Tilburg University)
  A gendered ‘Just’ World:
  Observers’ reactions to the feminine and masculine victim of acquaintance rape
 • Berber Laarman (Vrije Universiteit Amsterdam)
  Houd de zorg gezond!
  De plicht tot nazorg voor medisch specialisten na een medisch incident

Dissertaties

 • Mijke de Waardt (Vrije Universiteit Amsterdam)
  In the name of the victims?
  Victim-survivor associations negotiating for recognition in post-conflict Peru
 • Joanne Mouthaan (Universiteit van Amsterdam)
  Injured body, Injured soul?
  Predicting and preventing posttraumatic stress disorder after injury
 • Kim Lens (Tilburg University)
  Do these words give rise to doubts?
  Unraveling the effects of delivering a Victim Impact Statement

Jan van Dijk Award
De Jan van Dijk Victimology and Victims’ Rights Award is een initiatief van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Fonds Slachtofferhulp. De Award stimuleert het universitaire onderwijs meer aandacht te besteden aan onderwijs en onderzoek op het gebeid van de victimologie, de rechten van en hulpverlening aan slachtoffers. De prijs is vernoemd naar professor Jan van Dijk, wereldwijd befaamd criminoloog en victimoloog, als blijk van waardering voor zijn bijdrage aan de kennisontwikkeling op het gebied van slachtoffers.
De Jan van Dijk Victimology and Victims’ Rights Award bestaat uit een prijs voor de beste dissertatie (2500 euro) en een prijs voor de beste masterscriptie (1750 euro) op het gebied van victimologie en de rechtspositie van slachtoffers. Begeleiders van masterstudenten aan Nederlandse universiteiten kunnen scripties voordragen die met minimaal een 8 beoordeeld zijn. PhD’s die hun dissertatie reeds hebben verdedigd aan een Nederlandse universiteit kunnen door hun promotor worden voorgedragen.

Jury
De inzendingen zijn beoordeeld door een jury bestaande uit: Tineke Cleiren (hoogleraar straf- en strafprocesrecht Universiteit Leiden), Arendo Joustra (hoofdredacteur Elsevier), Piet Hein van Kempen (hoogleraar Straf- en strafprocesrecht Radboud Universiteit Nijmegen), Richard Korver (strafrechtadvocaat), Ineke Sybesma (directeur Fonds Slachtofferhulp) en Peter van der Velden (hoogleraar victimologie Tilburg University).
De jury wordt voorgezeten door Van der Velden, die is verbonden aan INTERVICT en een jaar geleden Jan van Dijk opvolgde als houder van de Pieter van Vollenhoven leerstoel.

Noot voor de redactie
Voor meer informatie over de Jan van Dijk Victimology and Victims’ Rights Award of interviewaanvragen met prijswinnaars en/of juryleden, kunt u contact opnemen met Sandra Scherpenisse, scherpenisse@fondsslachtofferhulp.nl of 06-46621536.